Türkçe

Değerli Bilim İnsanları;

Sizleri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adına 23-24 Haziran 2023 tarihlerinde tamamen online olarak yapılacak olan Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansına (International Conference on Empirical Economics and Social Sciences ICEESS’23), davet etmekten büyük onur duyarız. Bu konferans ile Sosyal Bilimlerle ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler ve karar alıcıların biraraya getirilmesi amaçlanmıştır. e-ICEESS’23, İktisat, İşletme, Finans ve Sosyal bilimlerden uluslararası katılımcıların uygulamalı ve teorik konuları sunma, tartışma ve paylaşma fırsatı sağlayacaktır. Araştırmacılar konferans konularıyla ilgili olan hem uygulamalı ve hem de teorik çalışmalarla başvurabileceklerdir.

Sizlere uzmanlıklarınızı, tecrübelerinizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla rahatlıkla paylaşabilecek bir katılımcı atmosfer sağlamaktan mutluluk duymaktayız.
En iyi dileklerimle,

Onursal Başkan
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü)

KONGRE BAŞLIKLARI

ICEESS’23, İktisat, İşletme, Finans ve sosyal bilimlerle ilgili teorik ve uygulamalı konuların tartışılmasına imkân sağlamaktadır. Bu kongre, özellikle İktisat, İşletme ve Yönetim konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerle ilgili tüm konuları kapsamaktadır.

www.iceess.com web sayfasından kongreyle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Kongre başlıklarında doğrudan dahil olmayan konular da değerlendirmeye alınacaktır.

Çalışmalar ve sunumlar İngilizce ve Türkçe olabilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özet yükleme için son tarih:

18 Haziran 2023

Özet Kabul/Red bildirimi için son tarih:

20 Haziran 2023

Kayıt ve Ödeme için son tarih:

21 Haziran2023

Konferans Bildiri Kitabı için tam metin son gönderme tarihi:

20 Ağustos 2023

Dergi yayın değerlendirme kapsamında tam metin gönderme tarihi:

20 Ağustos 2023

Özetler, makaleler ve sunumlar İngilizce veya Türkçe olabilecektir. Katılım Google MEET görüntülü görüşme uygulaması ile Sanal (Online) gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda katılımcıların yalnızca bir gmail hesaplarının olmaları yeterlidir. Katılımcıların submission esnasında söz konusu gmail adreslerini girmeleri zorunludur.

Özet ve tam metin gönderimleri aşağıdaki web sayfasından doğrudan yapılmalıdır

Özetlerin Template dosyasına uygun olarak oluşturulması ve sitemizdeki submission kısmından ilgili dosyaların yüklenmesi rica olunur.  SİSTEME KAYIT VE TEMPLATE DOSYASI YÜKLEME İLE İLGİLİ GÖRSEL SUNUM SUBMISSION ALTINDA YER ALMAKTADIR. Tam metin yazım kuralları için yönetim ve ekonomi araştırmaları dergisini (yead) ziyaret ediniz. Tam metinler de aynı özetler gibi sistem üzerinden yüklenmelidir.

Özetler sisteme yüklendikten sonra en geç 5 gün içinde tarafınıza yükleme yapılan sistem üzerinden dönüş yapılacaktır. Çalışmanızın kabulu sonrası Ödeme ve kayıt işlemlerini internet sitemizdeki registration başlığı altından yapabilir sistem üzerinden faturanıza ulaşabilirsiniz. Katılım belgeleri tüm katılımcı isimler için hazırlanacak ve sunum yapan katılımcıya teslim edilecektir.

Kongreyle ilgili tüm detaylara https://iceess.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Tüm sorularınız ve görüşleriniz için iceessbandirma@gmail.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.

YAYIN İMKANLARI

Hakem sürecini takiben kabul edilen tüm özetler elektronik olarak ISBN numaralı PDF Özet Kongre Kitapçığında ücretsiz basılacaktır. Ayrıca tam metin bildiriler de ISBN numaralı elektronik PDF Tam Metin Kongre Kitabında ücretsiz olarak basılacaktır.

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI için  www.callforchapter.com adresini ziyaret ediniz.

KATILIM ÜCRETLERİ

Birinci Bildiri (Sunum Ücreti): 60 €

İkinci Bildiri (Sunum Ücreti): 40 € 

Arş. Gör. olmayan yüksek lisans öğrencileri bir akademik personel ile ortak yazarlı olarak konferansa katılabilirler. 

NOT: Kongre katılım bedeli aşağıdakileri kapsamaktadır,

– Tüm bilimsel oturumlara katılım,

– Kabul edilen özetlerin ISBN numaralı elektronik PDF kongre kitapçığında basımı.

– Tam metin bildirilerin ISBN numaralı elektronik PDF Tam Metin Kongre Kitabında basımı.

KONGRE ÖDÜLLERİ

e-ICEESS’23 de sunulan çalışmalar arasından kongre bilim kurulu tarafından ödüle layık görülenler için çeşitli başarı ödülleri verilecektir. Kongre danışma kurulu tarafından atanan 5 kişi ile kongre ödül komitesini oluşturacaktır. Ödüle aday olan çalışmalar çift taraflı kör hakemlik sistemi ile değerlendirilecektir. Ödül değerlendirme kurulu çalışmaları; kongre kapsamına uygunluğu, alanlarına sağladıkları bilimsel katkıları ve kazandırdıkları yenilikler ile yazım ve sunumundaki üstünlük dereceleri bakımından değerlendireceklerdir.

En Başarılı Bildiri Ödülleri:

  • e-ICEESS’23 En Başarılı Araştırmacı Ödülü

  • e-ICEESS’23 En Başarılı Genç Araştırmacı Ödülü

  • e-ICEESS’23 En Başarılı Sözlü Bildiri Sunum Ödülü (1., 2. ve 3. lük)

  • e-ICEESS’23 En Başarılı Araştırma Ödülü (1., 2. ve 3. lük)

“En Başarılı Bildiri Ödülleri” kongredeki her bir bilim dalı için verilecektir.


e-ICEESS’23 Organizasyon Kurulu:

Prof. Dr. Burak DARICI (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. H. Murat ERTUĞRUL (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye)

Doç. Dr. Fatih AYHAN (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Ufuk BİNGÖL (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞAHİN KUTLU (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Melike ÇETİNBAKIŞ (Doktora Öğrencisi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Mustafa ÖZMEN (Doktora Öğrencisi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

İletişim
Email: iceessbandirma@gmail.com
Tel: +90 266 717 01 17 / 2567