Değerli Bilim İnsanları;

Sizleri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin evsahipliğinde 27-28 Haziran 2018 tarihleri arasında icra edilecek olan Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresine (International Conference on Empirical Economics and Social Sciences ICEESS’18), davet etmekten büyük onur duyarız. Bu konferans ile Sosyal Bilimlerle ilgilenen araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler ve karar alıcıların biraraya getirilmesi amaçlanmıştır. ICEESS, İktisat, İşletme, Finans ve Sosyal bilimlerden uluslararası katılımcıların uygulamalı ve teorik konuları sunma, tartışma ve paylaşma fırsatı sağlayacaktır. Araştırmacılar konferans konularıyla ilgili olan hem uygulamalı ve hem de teorik çalışmalarla başvurabileceklerdir.

Sizlere uzmanlıklarınızı, tecrübelerinizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla rahatlıkla paylaşabilecek bir katılımcı atmosfer sağlamaktan mutluluk duymaktayız.
En iyi dileklerimle,

Onursal Başkan
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü)

KONGRE BAŞLIKLARI

ICEESS, İktisat, İşletme, Finans ve sosyal bilimlerle ilgili teorik ve uygulamalı konuların tartışılmasına imkân sağlamaktadır. Bu kongre, özellikle İktisat, İşletme ve Yönetim konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerle ilgili tüm konuları kapsamaktadır.

www.iceess.com web sayfasından kongreyle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Kongre başlıklarında doğrudan dahil olmayan konular da değerlendirmeye alınacaktır.

Çalışmalar ve sunumlar İngilizce ve Türkçe olabilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetler, makaleler ve sunumlar İngilizce veya Türkçe olabilecektir. Katılım hem sözlü sunum hem de Sanal (Online)https://lms.bandirma.edu.tr/?lang=en-US ) sunumlarla gerçekleştirilebilecektir. Tarafınıza verilecek kullanıcı adı ve şifre ile rahatlıkla uzaktan sunum yapabileceksiniz.

Türkçe özet bildiri gönderenlerin ingilizce özet yazma zorunluluğu yoktur. Ancak tam metin bildiri gönderenler yada makele yayım sürecine girenler ingilizce özet yazmak zorundadırlar.

Özet ve tam metin gönderimleri aşağıdaki web sayfasından doğrudan yapılmalıdır; http://iceess.com/submission/abstract/

Özetlerin Template dosyasına uygun olarak oluşturulması ve sitemizdeki submission kısmından ilgili dosyaların yüklenmesi rica olunur.  SİSTEME KAYIT VE TEMPLATE DOSYASI YÜKLEME İLE İLGİLİ GÖRSEL SUNUM SUBMISSION ALTINDA YER ALMAKTADIR. Tam metin yazım kuralları için yönetim ve ekonomi araştırmaları dergisini (yead) ziyaret ediniz. Tam metinler de aynı özetler gibi sistem üzerinden yüklenmelidir.

Özetler sisteme yüklendikten sonra en geç 7 gün içinde tarafınıza yükleme yapılan sistem üzerinden dönüş yapılacaktır. Çalışmanızın kabulu sonrası Ödeme ve kayıt işlemlerini internet sitemizdeki registration başlığı altından yapabilir sistem üzerinden faturanıza ulaşabilirsiniz. Katılım belgeleri tüm katılımcı isimler için hazırlanacak ve sunum yapan katılımcıya teslim edilecektir. Sanal (Online) ( https://lms.bandirma.edu.tr/?lang=en-US ) sunum ile katılım gerçekleştirenlere de posta yolu ile katılım belgeleri  gönderilecektir. (Tarafınıza verilecek kullanıcı adı ve şifre ile rahatlıkla uzaktan sunum yapabileceksiniz.)

Kongreyle ilgili tüm detaylara http://iceess.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Tüm sorularınız ve görüşleriniz için iceess@bandirma.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

 

YAYIN İMKANLARI

Hakem sürecini takiben kabul edilen tüm özetler elektronik olarak ISBN numaralı PDF Özet Kongre Kitapçığında ücretsiz basılacaktır. Ayrıca tam metin bildiriler de ISBN numaralı elektronik PDF Tam Metin Kongre Kitabında ücretsiz olarak basılacaktır.

ICEESS’18’de bildiri sunan katılımcılardan çalışmalarını makale olarak yayınlatmak isteyenler tam metinlerini 31 Temmuz 2018 tarihine kadar iceess@bandirma.edu.tr adresine göndermelidirler. Tam metinler konferans düzenleme komitesinin değerlendirmesinin ardından yayın imkanlarında yer alan dergilere yönlendirilecektir. Bu süreçte yazarlar ile email yoluyla iletişime geçilecektir.

Tam metinlerinizin yayın imkanları dışında basılacak olan tam metin kitapçığında yer almasını istiyorsanız lütfen göndereceğiniz mailde bilgi veriniz.

Seçilmiş çalışmalar aşağıda belirtilen dergilerde hakem sürecini takiben basılabilecektir;

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI

Aşağıdaki iki konu başlığı ve alt başlıkları ile ilgili sunulan tam metin bildiriler arasından seçim yapılacaktır. Seçilen bu bildiriler uluslararası kitap bölümü olarak değerlendirilecektir. Bildirilerin kitap bölümüne uygun hale getirilmesinden sonra uluslararası yayınevi 

PETER LANG  ( www.peterlang.com

tarafından basılacaktır.

Kitabın basılacağı kitabevi Üniversiteler arası kurul doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. Konferans katılım ücreti kitap basım ve proof reading ücretlerini kapsamaz. Fiyatlandırma ile ilgili olarak kitap hazırlık ve basım sürecinde yazarlar ile görüşülerek bilgilendirme yapılacaktır.

Kitap bölümü olarak seçilmeyen tam metin bildirilerin dergi özel sayılarında basılmalarına da öncelik verilecektir.

Kripto (Digital) Para:

kavramsal olarak para, tarihçe ve digital para geçmişi

olanaklı kılan bilişim altyapısı, para yaratma süreci

kamusal müdahaleler düzenlemeler

hukuki zemin, dayanakları, illegal durum

uluslararası iktisadi güç dağılımı

makro iktisadi boyut

bankacılık ve finans kesimi açısından

pazarlama satış çerçevesinde şirket uygulamaları

Bankacılık ve Finans Alanında Güncel Konular

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

 

KONFERANS ÖDÜLLERİ

ICEESS’18 de sunulan çalışmalar arasından kongre bilim kurulu tarafından ödüle layık görülenler için çeşitli başarı ödülleri verilecektir. Kongre danışma kurulu tarafından atanan 5 kişi ile kongre ödül komitesini oluşturacaktır. Ödüle aday olan çalışmalar çift taraflı kör hakemlik sistemi ile değerlendirilecektir. Ödül değerlendirme kurulu çalışmaları; kongre kapsamına uygunluğu, alanlarına sağladıkları bilimsel katkıları ve kazandırdıkları yenilikler ile yazım ve sunumundaki üstünlük dereceleri bakımından değerlendireceklerdir.

ICEESS tarafından verilecek bu ödüller Türkiye’deki akademisyenler için: Akademik Teşvik Yönetmeliği’nin Akademik Etkinliği ve Puan Tablosunun 9. Maddesindeki “Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri” kapsamına girmektedir.

En Başarılı Bildiri Ödülleri

  • ICEESS’18 En Başarılı Araştırmacı Ödülü

  • ICEESS’18 En Başarılı Genç Araştırmacı Ödülü

  • ICEESS’18 En Başarılı Sözlü Bildiri Sunum Ödülü (1., 2. ve 3. lük)

  • ICEESS’18 En Başarılı Araştırma Ödülü (1., 2. ve 3. lük)

  • “En Başarılı Bildiri Ödülleri” kongredeki her bir bilim dalı için verilecektir.

KATILIM ÜCRETLERİ

Araş.Gör. olmayan yüksek lisans öğrencileri bir akademik personel ile ortak yazarlı olarak konferansa katılabilirler. Doktora öğrencileri için uygulanan fiyat yüksek lisans öğrencileri için de geçerlidir. 

NOT: Kongre katılım bedeli şunları kapsamaktadır,

– Tüm bilimsel oturumlara katılım,

– Sergi bölgesine giriş,

– İsimlik

– Kongre Programı,

– Molalardaki Çay/Kahve ikramları

27-28 Haziran Öğlen yemeği, 27 Haziran Akşam Yemeği, 28 Haziran Gala Yemeği

– Kabul edilen özetlerin ISBN numaralı elektronik PDF kongre kitapçığında basımı.

          – Tam metin bildirilerin ISBN numaralı elektronik PDF Tam Metin Kongre Kitabında basımı.

Katılım bedeli seyahat ve konaklama giderlerini kapsamamaktadır.

ICEESS’18 Organizasyon Kurulu:

Doç.Dr.H. Murat ERTUĞRUL (Hazine Müsteşarlığı, Türkiye)
Doç.Dr. Burak DARICI (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
Doç.Dr. Derviş KIRIKKALELİ

Kongre Sekreteryası:

Öğr.Üyesi Dr. Fatih AYHAN (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
Arş.Gör.Şeyma ŞAHİN(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
Öğr.Gör.Yasin Nuri ÇAKIR (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
Mustafa ÖZMEN (Y.L. Öğrencisi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

İletişim
Email: iceess@bandirma.edu.tr
Tel: +90 266 717 01 17 / 2567